ثبت نام عضویت مؤسسه خیریه

به قسمت "درخواست عضویت مؤسسه خیریه" مراجعه و اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. وارد کردن اطلاعاتی که با ستاره قرمز رنگ مشخص شده اجباری است. لوگو یا مهر مؤسسه و تعهد نامه تکمیل شده توسط مؤسسه را بارگذاری نمایید. لینک دانلود فرم تعهد نامه در صفحه مربوطه موجود است. نام کاربری درخواستی و رمز عبور مورد نظر را وارد نمایید. پس از ورود اطلاعات و قبل از ارسال آن بایستی مقررات سامانه را مطالعه کرده و تیک تایید و پذیرفتن مقررات را فعال نمایید. در نهایت دکمه "ارسال" را جهت ثبت اطلاعات در سامانه بفشارید. اطلاعات ارسالی توسط مدیریت سامانه بررسی شده و در صورت تایید از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود. پس از دریافت پیامک از قسمت "ورود مؤسسات" به حساب کاربری خود وارد شده و صفحه پرداخت حق عضویت را تکمیل نمایید. با پرداخت حق عضویت پنل شما فعال می شود و می توانید به سامانه وارد شده و به تمامی قسمت های مرتبط دسترسی داشته باشید.


اعلام نیاز

افرادی که تحت حمایت مؤسسات خیریه عضو شده در این سامانه هستند می توانند درخواست خود را ثبت نمایند. جهت ثبت نیاز خود به قسمت "اعلام نیاز" مراجعه و مؤسسه خیریه ای که تحت حمایت آن هستید را مشخص نموده ، اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. وارد کردن اطلاعاتی که با ستاره قرمز رنگ مشخص شده اجباری است. پس از ورود اطلاعات و قبل از ارسال آن بایستی مقررات سامانه را مطالعه کرده و تیک تایید و پذیرفتن مقررات را فعال نمایید. در نهایت دکمه "ارسال" را جهت ثبت اطلاعات در سامانه بفشارید. در صورت ثبت موفقیت آمیز در انتظار دریافت پیامک تایید ثبت اعلام نیاز بمانید. برای ویرایش اطلاعات ثبت شده بایستی از طریق لینک ویرایش که به وسیله پیامک برای شما ارسال شده اقدام نمایید. مراحل ویرایش مشابه مراحل ثبت است.


اعلام آمادگی برای اهداء کالا

به قسمت "اعلام آمادگی برای اهداء کالا" مراجعه و مشخصات کالای اهدائی مورد نظر خود را وارد و تصاویر آن (حداکثر 5 تصویر) را بارگذاری نمایید. سپس اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. وارد کردن اطلاعاتی که با ستاره قرمز رنگ مشخص شده اجباری است. پس از ورود اطلاعات و قبل از ارسال آن بایستی مقررات سامانه را مطالعه کرده و تیک تایید و پذیرفتن مقررات را نیز فعال نمایید. در نهایت دکمه "ارسال" را جهت ثبت اطلاعات در سامانه بفشارید. در صورت ثبت موفقیت آمیز در انتظار دریافت پیامک تایید ثبت آمادگی برای اهداء کالا بمانید. برای ویرایش اطلاعات ثبت شده بایستی از طریق لینک ویرایش که به وسیله پیامک برای شما ارسال شده اقدام نمایید. مراحل ویرایش مشابه مراحل ثبت است.


جابجایی و تحویل کالا

پس از ایجاد امکان تخصیص یک کالای اهدائی به یک اعلام نیاز ثبت شده ، اطلاعات آن به شما (شما (کاربر مجاز خیریه) پیامک می شود. در پنل کاربری خیریه نیز از قسمت "جدول تخصیص کالا" این اطلاعات قابل مشاهده است. جهت جابجایی و تحویل کالای اهدائی، از طریق برقراری ارتباط با اهداء کننده کالا و اعلام کننده نیاز هماهنگی لازم به عمل آورید. پس از انجام جابجایی و تحویل کالا، لینک "پایان جابجایی و تحویل کالا" در جلوی رکورد مربوطه را بفشارید. سپس به صفحه اعلام اتمام جابجایی وارد شده ، فرم تاییدیه تحویل کالا را دانلود ، تکمیل ، امضاء و بارگذاری نموده و دکمه "ارسال" را بفشارید. مدیریت سامانه با بررسی محتویات اطلاعات دریافتی ، پیامک لینک تایید جابجایی را برای اهداء کننده کالا و اعلام کننده نیاز ارسال می نماید.