: درخواست عضویت مؤسسه خیریه

1. به قسمت "درخواست عضویت مؤسسه خیریه" مراجعه و اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. (وارد کردن اطلاعاتی که با ستاره قرمز رنگ مشخص شده اجباری است)
2. لوگو یا مهر مؤسسه و تعهدنامه تکمیل شده توسط مدیر مؤسسه و همچنینی مجوز فعالیت را بارگذاری نمایید. (لینک دانلود فرم تعهدنامه در صفحه مربوطه موجود است)
3. نام کاربری درخواستی و رمز عبور مورد نظر را وارد نمایید.
4. پس از ورود اطلاعات و قبل از ارسال آن مقررات سامانه را مطالعه کرده و تیک تأیید و پذیرفتن مقررات را فعال نمایید.
5. دکمه "ارسال" را جهت ثبت اطلاعات در سامانه بفشارید. (اطلاعات ارسالی توسط مدیر سامانه بررسی شده و در صورت تأیید به شما اطلاع رسانی خواهد شد.)
6. برای ویرایش اطلاعات ثبت شده می توانید با مدیر سامانه تماس بگیرید.
7. پس از تایید حساب کاربری، از قسمت "ورود مؤسسات" به حساب کاربری خود وارد شوید.


: اعلام آمادگی برای اهداء کالا

1. به قسمت "اعلام آمادگی برای اهداء کالا" مراجعه و مشخصات کالای اهدایی مورد نظر خود را وارد و تصاویر آن (حداکثر پنج تصویر) را بارگذاری نمایید. سپس اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. (وارد کردن اطلاعاتی که با ستاره قرمز رنگ مشخص شده اجباری است)
2. پس از ورود اطلاعات و قبل از ارسال آن مقررات سامانه را مطالعه کرده و تیک تأیید و پذیرفتن مقررات را نیز فعال نمایید.
3. دکمه "ارسال" را جهت ثبت اطلاعات در سامانه بفشارید. (در صورت ثبت موفقیت آمیز در انتظار تأیید کالای اهدایی خود توسط متصدی سامانه بمانید که این مورد با پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد.)
4. برای ویرایش اطلاعات ثبت شده می توانید با مدیر سامانه تماس بگیرید.


: اعلام نیاز

1. به قسمت "اعلام نیاز" مراجعه و مؤسسه خیریه ای که تحت حمایت آن هستید را مشخص نموده، اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. (افراد تحت حمایت مؤسسات خیریه عضو شده در این سامانه، می توانند درخواست خود را ثبت نمایند. وارد کردن اطلاعاتی که با ستاره قرمز رنگ مشخص شده اجباری است)
2. پس از ورود اطلاعات و قبل از ارسال آن مقررات سامانه را مطالعه کرده و تیک تأیید و پذیرفتن مقررات را فعال نمایید.
3. دکمه "ارسال" را جهت ثبت اطلاعات در سامانه بفشارید. (در صورت ثبت موفقیت آمیز میز در انتظار تأیید درخواست خود توسط متصدی سامانه بمانید که این مورد با پیامک به موسسه اطلاع رسانی خواهد شد)
4. برای ویرایش اطلاعات ثبت شده می توانید با مدیر سامانه تماس بگیرید.
توضیح : افراد مددجو که تحت حمایت مؤسسات خیریه نیستند می توانند با مراجعه به یکی از مؤسسات خیریه و ضمن هماهنگی تقاضای خود را ثبت نمایند. بررسی و تأیید این موارد ثبت شده به صورت دو مرحله ای انجام می شود که در مرحله اول متصدی سامانه تایید اولیه را انجام می دهد و در مرحله دوم کاربر موسسه خیریه بایستی از طریق پنل کاربری خود تایید نهایی اعلام نیاز ثبت شده را انجام دهد تا اعلام نیاز به صف دریافت کالا وارد شود.


: جابجایی و تحویل کالا

1. شما کاربر مؤسسه خیریه ذیربط از طریق برقراری ارتباط با اهداء کننده کالا و اعلام کننده نیاز هماهنگی لازم به عمل آورید. (پس از تخصیص یک کالای اهدائی به یک اعلام نیاز ثبت شده، اطلاع رسانی لازم از طریق پیامک به کاربر مؤسسه خیریه ذیربط، فرد مددجو و اهدا کننده پیامک می شود. در پنل کاربری خیریه نیز از قسمت "تخصیص ها" این اطلاعات قابل مشاهده است)
2. پس از انجام جابجایی و تحویل کالا، لینک "پایان جابجایی و تحویل کالا" در جلوی رکورد مربوطه در قسمت تخصیص ها را بفشارید.
3. به صفحه اعلام اتمام جابجایی وارد شده، فرم تأییدیه تحویل کالا را دانلود، تکمیل، امضاء و به همراه کد ارسالی به ممدجو و رسید امضا شده توسط مددجو بارگذاری نموده و دکمه "ارسال" را بفشارید. (مدیریت سامانه با بررسی محتویات اطلاعات دریافتی، اقدام به تایید نهایی تخصیص انجام شده می نماید)