ورود افراد غیر مجاز به سامانه ممنوع است.

توجه : پرکردن فیلدهای ستاره دار اجباری است، در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورید.

توجه : لطفا تمامی اطلاعات مورد نیاز را تایپ نمایید و از copy و paste خودداری نمایید.

عضویت مؤسسه خیریه

حداکثر اندازه فایل : 100 MB
فرمت های مجاز : png, jpg, jpeg, bmp, JPG, JPEG, PNG, BMP,
حداکثر اندازه فایل : 100 MB
فرمت های مجاز : png, jpg, jpeg, bmp, JPG, JPEG, PNG, BMP,
فایل تعهدنامه را از لینک ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل و مهر و امضا، اسکن فایل را بارگذاری نمایید و نسخه اصلی را به مدیر سامانه ارسال نمایید: فرم تعهد نامه
حداکثر اندازه فایل : 100 MB
فرمت های مجاز : png, jpg, jpeg, bmp, JPG, JPEG, PNG, BMP,
اسکن فایل مجوز فعالیت را بارگذاری نمایید.


مشخصات کلی مؤسسه خیریه
مشخصات کاربر مجاز و مدیر عامل مؤسسه خیریهاطلاعات کاربری برای استفاده در سایت
فقط شامل حروف بزرگ انگلیسی A تا Z و حروف کوچک انگلیسی a تا z و اعداد 0 تا 9 بدون فاصله و حداقل 5 کاراکتر

تایید

مجموع اعداد را در کادر وارد کنید.