درباره ما

مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز

شیراز- خیابان انقلاب (مشیر فاطمی) روبروی خیابان معدل طبقه دوم شیراز پاساژ

-

07132341437

https://majmafarhangsaz.shiraz.ir/